Lärarutbildning i samverkan

Styrgrupp, kommuner och lärosäten

Stockholms universitet

Södertörns högskola

Gymnastik - och idrottshögskolan

Stockholms konstnärliga högskola

Konstfack

Kungliga Musikhögskolan Stockholm

Kungliga tekniska Högskolan

Kommunerna: Stockholm, Järfälla, Täby, Huddinge, Salem och Sundbyberg

Styrgrupp, kommuner

Anna-Karin Östlund, Stockholm

Maria Assarsson, Täby

Henrik Mattisson, Täby

Therese Branevig, Huddinge

Marie Truedsson, Sundbyberg

Niclas Westin, Stockholm

Johan Skofteröd, Huddinge

Annika Ramsell, Järfälla

Katarina Sweding, Salem                                                                       

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information