Tillsatta uppdrag inom psykisk hälsa

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa:

 • Under tillsättning

Nationell arbetsgrupp (NAG) ADHD:

 • Malin Hagström, Norrtälje kommun

Nationell arbetsgrupp (NAG) depression och ångestsyndrom:

 • Helene Sjöblom, Stockholms stad

Nationell arbetsgrupp (NAG) självskada:

 • Vakant

Nationell arbetsgrupp (NAG) skadligt bruk och beteende:

 • Hanna Lennartsson, Värmdö kommun 

Nationell arbetsgrupp (NAG) och regional arbetsgrupp (RAG) schizofreni: 

 • Paulina Slazak, Stockholms stad 

Regionalt programområde (RPO) psykisk hälsa:

Följande representerar Stockholms län:

 • Sara Pernold, Stockholms stad (soc)
 • Catarina Odenberg, Sigtuna kommun (soc)
 • Catharina Lebel, Upplands-Väsby kommun (utbildning)
 • Linda Ekstrand, Sollentuna kommun (utbildning)
 • Under tillsättning, Storsthlm

Tillsatta nationella uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Nationellt primärvårdsråd:

 • Åsa Hellström, Stockholms stad

Nationella vårdkompetensrådet:

 • David Lidin, Stockholms stad

Nationella patientsäkerhetsgruppen (samordnas via Sveriges kommuner och regioner):

 • David Lidin, Stockholms stad
 • Marita Lindell Jansson, Upplands-Bro

Nationellt programområde (NPO) - nervsystemets sjukdomar, i arbetsgruppen NAG stroke:

 • Lillian Carleson, Täby kommun

Nationellt programområde (NPO) - hud- och könssjukdomar, i arbetsgruppen svårläkta sår:

 • Caroline Loogna, Stockholms stad

Nationellt programområde (NPO) akut vård, arbetsgrupp:

 • Elisa Reinikainen, Nacka kommun

Tillsatta regionala uppdrag inom kunskapsstyrningen hälso- och sjukvård

Regionalt programområde (RPO) primärvård/nära vård:

 • Åsa Hellström, Stockholms stad

Regionalt programområde (RPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin:

 • Malin Carlson, Storsthlm

Regionalt programområde (RPO) äldres hälsa:

 • Cajsa-Lena Vennström, Stockholms stad
 • Anna-Lena Möllstam, Nacka kommun

Regional arbetsgrupp (RAG) Vårdhygien

 • Judith Berntsson, Ordförande RKHK, Järfälla kommun

Regionalt vårdkompetensråd

 • Under tillsättning, Storsthlm
Visa cookie-information