Aktuellt

Anbudsinbjudan är nu utskickad och vi ser fram emot leverantörers anbud. Vi beräknar att appen är införd under 2024.

 

Storsthlm har fått i uppdrag att upphandla och förvalta en kommungemensam app för att öka tillgängligheten för ungdomarna till kuratorer. 

Uppdraget innebär att Storsthlm ska köpa in, införa, förvalta och vidareutveckla en kommungemensam teknisk lösning för att öka tillgängligheten till det kurativa stödet på Stockholms läns ungdomsmottagningar. Beslutet togs av Storsthlms styrelse och föregicks av en förstudie som genomfördes våren 2023. 

För att öka tillgängligheten ska den tekniska lösningen (appen) ge ungdomar ett enkelt och smidigt sätt att

  • hitta information om ungdomsmottagningar 
  • hitta kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar 
  • kunna boka tider​ till kuratorer 
  • kunna få råd och stöd av en kurator via text eller video. 

Här hittar du vanliga frågor och svar om appen

Vi arbetar så fort vi kan. Vi hoppas på att kunna föra in systemet hos kommunerna under hösten 2024. Du kan följa processen i tidsplanen längre ner på sidan. 

Vi arbetar med flera referensgrupper med till exempel chefer på ungdomsmottagningar, kuratorer, jurister, verksamhetsutvecklare med IT-kompetens med flera. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med i referensgrupp eller har andra frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på den här sidan.  

Under genomförandet av projektet kommer ett förslag tas fram på hur en förvaltningsorganisation kan se ut och finansieras.  

Ja, ungdomarna kommer att kunna välja att vara anonyma i appen.  

Kuratorerna kan inte ingå i regionens lösning "Alltid öppet" eftersom den inte medger att ungdomen kan vara anonym. 

Ja. Just nu tittar vi på vilka utbildningsinsatser som kommer att behövas. Du är varmt välkommen att höra av dig och du har tankar och idéer kring detta, våra kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida. 

Vi kommer att ta fram förslag på hur kommunerna ska samverka kring systemet. I detta arbete blir referensgrupper med verksamhetsnära personal viktiga. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med i referensgrupp eller har andra frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Så här bedrivs arbetet

Januari 2024

Upphandla

  • Ett system köps in enligt LOU.
Juni 2024

Anpassa

  • Systemet anpassas utifrån verksamheternas och ungdomarnas behov.
Oktober 2024

Införa

  • Systemet införs hos kommunerna och tjänsten börjar marknadsföras.
  • Färdigställa förvaltningsorganisation och eventuella överenskommelser.
  • Färdigställa utbildningsmaterial.

Referensgrupper

I framtagandet av appen har vi flera grupperingar till vår hjälp, här nedan kan du läsa om alla olika grupper. Har du frågor om referensgrupperna är du välkommen att ta kontakt med oss. Våra kontaktup…

Läs mer

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta oss om du har du frågor, funderingar eller vill veta mer om projektet!

Personalbild Sara Broger
Sara Broger

Samordnare i ungdomsmottagningsfrågor

Personalbild Jonas Nordqvist
Jonas Nordqvist

Processledare

Visa cookie-information