Storsthlms kansli är organiserat i fyra enheter:

Regional samverkan

Enheten består av processledare som driver utveckling och samverkan inom gemensam gymnasieregion, god och nära vård, infrastruktur och digitalisering. Här finns även Energikontoret Storsthlm. Chef: Peter Vesterholm.

Gymnasieantagningen

Enheten består av processledare och handläggare som driver utveckling, samverkan och antagningsverksamhet för länets gemensamma gymnasieregion. Chef: Anna Weinsjö. 

Kommunikation och processtöd

Enheten består av kommunikatörer och sekreterare som ger medarbetare och medlemmar ett kommunikativt och professionellt stöd i pågående processer och uppdrag, samt IT- och lokalfrågor. Chef: Helen Ala-Kojola.

Ekonomi och HR-administration

Enheten ansvarar för ekonomi- och personalfrågor. Chef: Gunilla Wictorin.

Johan von Sydow förbundsdirektör för Storsthlm
Johan von Sydow

Förbundsdirektör

Peter Vesterholm
Peter Vesterholm

Verksamhetschef regional samverkan

Anna Weinsjö
Anna Weinsjö

Verksamhetschef gymnasieantagningen

Personalbild Helen Ala-Kojola
Helen Ala-Kojola

Kommunikationschef

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information