Samverkan för framtidens socialtjänst

6 maj 2024

Socialtjänstnätverket resa till Norrköping

Delar av socialtjänstnätverket på studieresa till Norrköping.

Socialtjänstnätverket på Storsthlm, som består av socialtjänstdirektörer från de 26 kommunerna i Stockholms län, fortsätter sitt viktiga arbete med att främja samverkan och samarbete för att möta utmaningarna inom socialtjänstens område. Nyligen genomfördes en resa till Norrköping för att fokusera på den kommande socialtjänstlagen och hur de deltagande kommunerna ser på sina utmaningar och förändringsprocesser.

Tina Trygg, processledare på Storsthlm, leder socialtjänstnätverket. Hon betonar vikten av att skapa tid och utrymme för cheferna att mötas och utbyta erfarenheter.

– Socialchefer har fullspäckade agendor och fokus på arbetet i sina egna kommuner till vardags. Därför är det viktigt att vi på Storsthlm skapar möjlighet för cheferna att mötas, samtala och ibland också leverera tjänster tillsammans, säger Tina Trygg.

Socialtjänstnätverket träffas regelbundet, men att ses och jobba tillsammans i en annan miljö under ett par dagar skapar ännu bättre möjlighet för fördjupade samtal och erfarenhetsutbyte. Enligt Tina Trygg är sådana tillfällen avgörande för att stärka samarbetet inom nätverket och skapa en gemensam förståelse för framtida utmaningar.

– Vi fick ta del av goda exempel från hur de jobbar i Östergötland, vilket gav inspiration. Vi diskuterade också konkreta idéer på utökad samverkan i länet och identifierade några områden att ta vidare, berättar hon.

Delade insikter från resan

Med på resan till Norrköping var både Lena Burman Johansson, förvaltningschef för socialförvaltningen i Ekerö kommun och David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun. Båda betonar vikten av att få träffa kollegor och utbyta erfarenheter.

– För min del är det ovärderligt att få träffa kollegor och utbyta erfarenheter utifrån de utmaningar vi alla sitter med. Med mig hem från resan fick jag massor, både samlad information med 'senaste nytt', men också en hel del tankar att ta med in i omställningsarbetet i min kommun, säger Lena Burman Johansson.

David Gyllenstråle uppskattade resan för att den skapade en värdefull bild av hur olika delar av Stockholmsregionen samt Östergötland ser på sin omställning.

– Det gav oss en bättre grund för fortsatta diskussioner i våra egna hemkommuner, säger David.

Fokus på förändring och samverkan

Socialtjänstnätverket står inför två stora utmaningar, omställningen till god och nära vård och omsorg och den nya socialtjänstlagen, som väntas träda i kraft i juli 2025. För att möta dessa förändringar krävs samarbete både inom nätverket men även med andra samarbetsparter som skola, hälso- och sjukvård, polis och civilsamhälle.

– Ett av nyckelorden idag, men ännu mer framöver, kommer att vara samverkan, säger Lena. Vi samverkar redan idag med en mängd aktörer, men vi kommer att behöva växla upp det arbetet ännu mer.

David Gyllenstråle har samma uppfattning och ser att de två omställningarna har mycket gemensamt.

– Målbilden för nya socialtjänstlagen och god och nära vård är nästintill identiska, förklarar han. Vi ska erbjuda tillgängliga, personcentrerade och effektiva sociala tjänster till alla invånare, oavsett ålder, målgrupp eller behov. Att omställningarna äger rum samtidigt är ingen slump, det är vad samhället behövt under en längre tid.

Båda ser också positivt på de möjligheter som den nya socialtjänstlagen sannolikt kommer ge och att det handlar om att i högre grad behovsanpassa insatser i ett tidigare skede, och att på ett djupare plan samarbeta med andra delar av organisationen inom kommunen och externa aktörer.

Framtiden för socialtjänstnätverket

När Lena Burman Johansson ser fram emot våren, ligger fokus på att fortsätta formera sig inför den nya socialtjänstlagen i hennes kommun. För David Gyllenstråle, blir det snart en ny kommun som gäller när han byter kommun från Vallentuna till Järfälla. Han ser både skillnader och likheter mellan kommunerna och tror att erfarenheterna från Vallentuna kommer att vara värdefulla.

– Det jag tar med mig mest är den starka övertygelsen om att när en organisation samlar sin gemensamma kraft och prestigelöst arbetar mot en gemensam riktning, då kan vi erbjuda sociala tjänster i världsklass, avslutar David.

Med den nya socialtjänstlagen på horisonten är det avgörande att fortsätta bygga på de goda erfarenheterna från studieresan och att fortsätta fokusera på samarbete och gemensamma lösningar. Tina Trygg avslutar med att detta var bara början.

Mer tillsammans är min nya devis och för att lyckas med det behövs fler fokuserade samtal av det här slag vi fick till i Norrköping. Den här resan var inte den sista för socialtjänstnätverket, det är ett som är säkert, avslutar Tina.

Mer information om socialtjänstnätverket

Här finns mer information om socialtjänstnätverket.

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information