Workshop kring kartläggning av socialtjänstens insatser

Erfarenhets- och informationsutbyte

Vi delar kunskap, erfarenheter och lär oss av varandra, både inom våra samverkansområden och i aktuella frågor där vi behöver varandras stöd. På så vis slipper vi uppfinna hjulet på nytt. Våra arbetsformer med strategiska nätverk, regionala dialoger och kunskapsseminarier möjliggör detta.

Läs mer om våra nätverk och forum för samverkan

Goda exempel på verksamhetsutveckling från hela länet

21236176 Hand With Pen Over Application Form

Harmoniserade arbetssätt

Ibland utvecklar vi harmoniserade arbetssätt till nytta för den enskilda kommunen. Det kan till exempel handla om gemensamma överenskommelser eller framtagande av checklistor och rutiner som varje kommun har nytta av i sina verksamheter.

Här hittar du alla överenskommelser med tillhörande riktlinjer och rutiner

43202826 Business Team Meeting At Office Behind Glass Wall Besk

Operativt genomförande

I vissa frågor samarbetar vi operativt och genomför tillsammans, för att det skapar mer nytta än om varje kommun skulle bygga upp en egen verksamhet. Ett exempel är gymnasieantagningen som stöttar oss med handläggning och digitala system för antagning, planering och uppföljning.

Läs mer om Gymnasieantagningen

PDCA

Analyser ur ett regionalt kommunperspektiv

Genom att vi gemensamt analyserar och tolkar vad en fråga innebär, både för den egna kommunen och för kommunernas förutsättningar i stort, skapar vi gemensamma kunskapsunderlag för samverkan, utveckling eller påverkan. Oavsett om informationen hämtas ur egna eller andras rapporter är våra samlade kompetenser avgörande för tolkningen och analysen.

möte med minister

Företräda och påverka

Vi samlar och stärker kommunernas röst i prioriterade frågor som gemensamt påverkar oss. Särskilt viktigt är att påverka stora nationella och regionala processer för att skapa bra förutsättningar för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Storsthlm företräder länets kommuner i de regionala och nationella sammanhang där det ger bättre resultat än att varje kommun deltar var för sig. Vi använder sakkunniga personer med spetskompetens och kommunikativ förmåga, antingen i form av representanter från oss kommuner, kansliorganisationens personal eller anlitade experter.

Läs mer om vårt påverkansarbete

Visa cookie-information