Artiklar

none
14 december 2023 Digital tvilling förenklar framtidens stadsutveckling i Sundbyberg

För att underlätta planeringsprocesser, stadsutveckling och medborgardialog har Sundbybergs stad börjat arbeta med en digital 3D-modell, för att visualisera och analysera bebyggelseutvecklingen i staden, en så kallad digital tvilling.

none
6 december 2022 Södertäljes nya sökverktyg ska minska felvalen

Södertälje kommun har byggt om sin gymnasiewebb och skapat ett sökverktyg som hjälper eleverna att se sina möjligheter inför gymnasievalet.

none
17 juni 2022 Givande möte med digitaliseringsministern

I går mötte representanter från Stockholmskommunerna och Storsthlm digitaliseringminister Khashayar Farmanbar. Temat var både att konkretisera vad som behövs nationellt på digitaliseringsområdet och att sträcka ut handen från länet med budskapet att vi vill vara med och bidra.

none
13 juni 2022 Digital referenstagning - ett modernt sätt att arbeta

I Botkyrka kommun arbetar man med att införa digital referenstagning vid rekryteringar. Vi har pratat med Nina Angermund Carlsson, HR-specialist i Botkyrka, som varit med under hela arbetet med införandet.

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

none
5 maj 2022 "För att nå alla elever behövde vi vara där de befinner sig"

Hur möter man elever inom skolan på bästa vis? Den frågan ställde sig Norrtälje kommun som de senaste åren har arbetat för att närma sig en mer jämlik skola och en mer tillgänglig elevhälsa. Vi har pratat med Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa på Norrtälje kommun om deras initiativ Elevhälsa online.

none
29 mars 2022 Digitalisering förenklar arbetet på HR-området

Hur fungerar digital referenstagning? Och hur introducerar man nya medarbetare digitalt?

none
9 mars 2022 Ny rapport om digitalt utanförskap

Hur arbetar kommunerna i Stockholms län för att förhindra digitalt utanförskap? Vilka grupper berörs och hur arbetar man för att motverka att fler hamnar i utanförskap? Det är några frågor som behandlas i rapporten Digitalt utanförskap som släpps i dag.

none
16 december 2021 Seminarieserie om digitaliseringens goda effekter

Digitalisering är en förutsättning för många nyckelområden inom samhällets utveckling. Just de ekonomiska effekterna kan vara svåra att fånga upp, men är samtidigt det som både politik och ledning eftersöker. Storsthlm har därför uppdraget att belysa digitaliseringens ekonomiska effekter och som en del i arbetet har vi genomfört fem seminarier på temat.

Visa cookie-information