Artiklar

none
21 mars 2024 Satsningar på Stockholmsregionen skapar nytta för hela Sverige

Investeringar i Stockholms läns infrastruktur är en investering i hela landets framtida utveckling. Det är en av huvudpunkterna i det yttrande som länets kommuner, genom Storsthlm, har enats om i ett remissvar till Trafikverket.

none
22 januari 2024 Borgmästarmöte i Köpenhamn

Länets kommunstyrelseordförande och Storsthlms styrelses arbetsutskott gjorde en studieresa till Köpenhamn och Öresundsregionen för att ta del av deras erfarenheter kring samhällsplanering, digitalisering och trygghet.

none
13 december 2023 Energikontoret avvecklas till årsskiftet

Storsthlms styrelse tog i december 2022 beslut om att avveckla Energikontoret från årsskiftet 2024. Beslutet fattades med bakgrund av att fokus för projekten inte riktar sig specifikt mot kommunernas verksamhet och på så sätt inte passar in i den verksamhet som Storsthlm har i uppdrag från sina medlemmar.

none
6 december 2023 Omställning Sthlm stöttade över 250 företag under och efter pandemin

Inom projektet Omställning Sthlm har Energikontoret Storsthlm och Almi stöttat företag i regionen med fokus på grön omställning, digitalisering samt internationalisering.

none
24 oktober 2023 Uppdaterad version av den regionala vattenförsörjningsplanen

En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region. Den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län har nu uppdaterats.

none
23 oktober 2023 Bred regional uppslutning bakom ny masshanteringsstrategi

För att skapa en cirkulär och klimatanpassad hantering av berg- och jordmassor i länet har en ny strategi tagits fram i Stockholms län. Det är den första masshanteringsstrategin i landet med en bred regional uppslutning.

none
22 september 2023 VAS-rådets ordförande: Stora utmaningar för kommunerna när det gäller den tekniska infrastrukturen

Kommunerna står i dag inför stora utmaningar när det gäller den tekniska infrastrukturen och då särskilt vatten och avlopp och elförsörjning. Det handlar både om behovet av investeringar och säkerheten för systemen. 

none
28 september 2022 Högt tryck för den kommunala Energi-och klimatrådgivningen

De stigande elpriserna gör att många hushåll i Stockholms kommuner är oroliga inför den kommande vintern. Det har gjort att de kommunala Energi- och klimatrådgivarna blivit nedringda av främst villaägare som har frågor om energibesparing.

none
8 juni 2022 Nu finns en samlingssida för goda kommunexempel

På möten och under våra seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta. Nu har vi samlat en rad exempel så att du kan ta del av dem.

Visa cookie-information