Handlingsplan för god och nära vård och omsorg beslutad

Samverkan med Region Stockholm / 20 december 2023

Omslag handlingsplan god och nära vård och omsorg

Beslut om en gemensam länsövergripande handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024–2030 har fattats av den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) i Stockholms län. Handlingsplanen anger riktningen de närmaste sju åren, för att nå målet om en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt förbättrad hälsa hos befolkningen – god och nära vård och omsorg.

Handlingsplanen utgår från huvudöverenskommelsen (HÖK) och det övergripande målet för samverkan som beslutades 2022. Den nya strukturen för samverkan som etablerats i linje med huvudöverenskommelsen har spelat en avgörande roll i framtagandet av handlingsplanen

Samverkan är avgörande för att erbjuda stockholmarna god och nära vård och omsorg. Beslutet om handlingsplanen säkrar en gemensam riktning och långsiktighet i vår samverkan, säger Anna-Lena Johansson, ordförande i den politiska styrgruppen för vård i samverkan (VIS) och kommunalråd i Sollentuna kommun.

Handlingsplanen anger strategiska inriktningar inom fem målområden som är grunden för ett systematiskt arbetssätt. De strategiska inriktningarna ger en prioritering och uthållighet under sjuårsperioden. Efter årsskiftet inleds arbetet med att organisera genomförande och uppföljning av planen. Regional och lokal samverkan kommer årligen att identifiera och genomföra aktiviteter som följs upp.  

Handlingsplanen är styrande för länsövergripande samverkan och ger riktning och stöd för den lokala samverkan i arbetet med att planera och genomföra aktiviteter baserat på prioriteringar i det egna sammanhanget.

Ladda ner handlingsplanen här

Handlingsplan för god och nära vård och omsorg 2024 – 2030.

Personalbild Anders Carlsson
Anders Carlsson

Projektsamordnare

Personalbild Daphne Wahlund
Daphne Wahlund

Processledare

Visa cookie-information