Nytt gemensamt nyhetsbrev för ökad samverkan inom vård och omsorg

Samverkan med Region Stockholm / 7 mars 2024

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län tar ytterligare steg i samverkan inom vård och omsorg genom att lansera ett gemensamt nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan. Nyhetsbrevet kompletterar den gemensamma webbplatsen som finns på storsthlm.se/vardisamverkan och som tagits fram utifrån beslut i huvudöverenskommelsen (HÖK). Nyhetsbrevet underlättar för alla samverkare i länet att hålla sig uppdaterade och hitta den information de behöver i olika roller.

Kanaler för att dela information och erfarenheter är centrala för att lyckas med samverkan, särskilt när det gäller samverkan mellan olika organisationer och professioner och en bredd av vård- och omsorgsområden. Genom att etablera gemensamma kanaler för kommunikation och kunskapsdelning skapar vi en starkare gemenskap och drar nytta av organisationernas kompetenser.

– Vi är i grunden två huvudmän men vi behöver skapa igenkänning och hämta kraft i det gemensamma. Vi behöver kanaler för att påminna oss om varför, hur och vad vi samverkar om, säger Helen Ala-Kojola, kommunikationschef Storsthlm, om motiven till ett nytt gemensamt nyhetsbrev.

Fyra gånger per år eller fler efter behov

Nyhetsbrevet planeras att ges ut vid minst fyra tillfällen under året kopplat till mötesdatum för den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS). Det kan också bli aktuellt med temanummer eller utskick utifrån särskilda händelseförlopp som påverkar vår samverkan.

– Kommunikation är nyckeln till en god samverkan och det behöver vi fortsätta utveckla tillsammans över organisationsgränserna. Tipsa gärna en kollega att prenumerera på nyhetsbrevet, säger Hanna Ahonen, kommunikationschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm om betydelsen av att många tar del av samma information.

I en tid där samverkan är avgörande för att möta de utmaningar som vård- och omsorgssektorn står inför, utgör det gemensamma nyhetsbrevet en viktig plattform för delning av kunskap, information och erfarenheter.

Prenumerera och tipsa om innehåll

Den som får det första numret av nyhetsbrevet behöver inte göra något för att starta en prenumeration, och det finns också möjlighet att avsluta prenumerationen via en enkel länk. I nyhetsbrevet finns länken för att tipsa en kollega att prenumerera.

Är du intresserad av att börja prenumerera? Klicka på länken nedan.

 

Här hittar du vår gemensamma digitala samlingssida Vård och omsorg i samverkan.

Visa cookie-information